DORMER katalóg

   ● Všeobecné informácie
   ● Použité ikony
   ● Rýchlosti a posuvy
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vŕtanie / Drilling / Bohren
     ● česká verzia
     anglická/nemecká verzia 
     Vc fn fz Vf f
 
  Výstružníky / Reamers/ Reibahle
     česká verzia
     anglická/nemecká verzia 
     Vc fn fz Vf f 
 
  Závitníky / Threading /  Gewinden   
     česká verzia
     anglická/nemecká verzia
     Vc fn fz Vf f
 
  Frézovanie / Milling / Fräsen
     česká verzia
     anglická/nemecká verzia 
     Vc fn fz Vf f


    Copyright © 2008 BBC Group s.r.o. - All rights reserved