KINEX katalóg

  ● meradlá, pravítka, granitové dosky, mierky, lupy, uhlomery,
    posuvné meradlá, mikrometre, kalibre ...
 

     Copyright © 2008 BBC Group s.r.o. - All rights reserved